• odpowiedni dla mężczyzn i kobiet w każdym wieku
 • prosta i szybka aplikacja, gwarantowany efekt
 • odporność na wodę, deszcz i pot
 • gama 11 odcieni

Aby wyświetlić animację flash pobierz odpowiedni plugin do Twojej przeglądarki.

Ciekawostki o włosach

Zajímavosti o alopecii Łysienie plackowate (łac. alopecia areata) - choroba skórna o nieustalonej dotąd etiopatogenezie. Cechuje się występowaniem przejściowych lub trwałych ognisk wyłysienia, w obrębie których skóra... Więcej →

Zajímavosti o vlasu Włos – nitkowaty twór, pochodzenia naskórkowego, na powierzchni skóry, występujący u ssaków. Włosy znajdują się na całej skórze, z wyjątkiem wewnętrznej strony dłoni, podeszw... Więcej →

Zajímavosti o lupech Łupież - choroba skóry głowy objawiająca się złuszczaniem zrogowaciałej warstwy naskórka. Niewielkie ilości łupieżu nie sygnalizują z reguły żadnych problemów, gdyż obumieranie i łuszczenie... Więcej →

Wyślij pytanie

Twój adres email:
Temat:
Tekst:

Regulamin zakupów

 1. WSTĘP
  1. a. Niniejszy regulamin zakupów określa warunki sprzedaży pomiędzy właścicielem sklepu Hustevlasy.cz, Hradištní 1189, 537 05 Chrudim 4, REGON: 87206161
 2. 2. ZAMÓWIENIE
  1. Zamówienia można składać on-line w sklepie internetowym, telefonicznie, faksem lub przez e-mail.
  2. Każda z form składania zamówienia podana w punkcie 2.1 staje się wiążąca w chwili otrzymania przez sprzedawcę.
  3. Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka pobraniowa.
  4. Składając zamówienie kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz zasady reklamacji przedłożone przez kupującego.
  5. Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedawcy informacje potrzebne do pomyślnego sfinalizowania transakcji.
  6. Umowa kupna-sprzedaży wchodzi w życie po zapłaceniu i odbiorze towaru przez kupującego.
  7. Zamówiony towar przechodzi na własność kupującego dopiero po zapłaceniu i odbiorze towaru.
  8. Składając zamówienie kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych dla celów wewnętrznych. Patrz punkt 7.a.
  9. Koszty przesyłki oraz koszty opakowania przesyłki ponosi Kupujący, zgodnie z cennikiem podanym przez Sprzedawcę.
 3. REKLAMACJA
  1. Zasady reklamacji określają odpowiedni przepisy prawne Republiki Czeskiej.
 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
  1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość do 21 dni od dostarczenia towaru. Towar, który Kupujący zamierza zwrócić musi być kompletny, należy również dołączyć dowód zakupu.
  2. Jeżeli Kupujący chce odstąpić od umowy kupna-sprzedaży według punktu 4.1 powinien dostarczyć towar na adres Sprzedawcy na koszt własny.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
  1. Sprzedawca ma obowiązek zrealizować zamówienie Kupującego, a towar odesłać w uzgodnionym terminie.
  2. Sprzedawca dołączy do zakupionego towaru fakturę.
  3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca w możliwie najkrótszym terminie uiści należności względem Kupującego.
  4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, jeżeli Kupujący nie jest w stanie uregulować zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
  5. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia zamówionego towaru.
  6. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, jeżeli realizacja zobowiązanie zostanie uniemożliwiona, towar przestanie być produkowany, wyraźnie zmieni się jego cena i nie ustali z Kupującym nowych warunków realizacji.
  7. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Sprzedawca zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych osobom trzecim.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
  1. Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedawcy informacje potrzebne do pomyślnego sfinalizowania transakcji.
  2. Kupujący w określonym terminie zobowiązany jest uregulować należną kwotę.
  3. Kupujący w określonym terminie zobowiązany jest odebrać zamówiony towar.
  4. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia.
  5. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w myśl ustawy nr 367/2000.
  6. Jeżeli Kupujący zwróci się do Sprzedawcy o usunięcie jego danych osobowych z bazy danych, Sprzedawca ma obowiązek tak uczynić.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. a. Informacje o klientach przechowywane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej, zwłaszcza Ustawą o Ochronie Danych Osobowych nr 101/2000 Dz.U.. w brzmieniu późniejszych aneksów i przepisów. Wszelkie dane otrzymane od klienta wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy i nie są przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowią zewnętrzne firmy transportowe, którym dane osobowe klienta, w najmniejszym możliwym zakresie, przekazywane są w celu bezproblemowego doręczenia towaru.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Stosunek między Sprzedawcą i Kupującym określają obowiązujące ustawy, normy i przepisy.